Två föreningar - En skola.  Vi kallar det för Singö Utveckling

Singöbygden har organiserat sig genom två föreningar i ambitionen att överta och förvalta den nedlagda Singö skola, för att bygden själv ska ansvara för utveckling av bygden med skolfastigheten som ett naturligt nav ”mitt i byn”.


Bygden ska med andra ord äga och förvalta Singö skola tillsammans. När kommunen efter mycken vånda väl tog beslutet att sälja fastigheten till den ideella föreningen, är det också den ideella föreningen som idag äger fastigheten.


Däremot ska den ekonomiska föreningen driva verksamheterna.

En förening äger – den andra driver


Modellen för att äga och driva Singö Skola:

SINGÖ SKOLAS VÄNNER

IDEELL FÖRENING

 • Ägare av fastigheten
 • Många medlemmar representerar bygden
 • Låg insats - 100 kr i årlig medlemsavgift
 • Bestämmer inriktning för verksamheten
 • Hyr ut fastigheten till Singö Utveckling

SINGÖ UTVECKLING

EKONOMISK FÖRENING

 • Hyr skolan i långt hyresavtal (arrende)
 • Förvaltar fastigheten
 • Driver verksamheter
 • Hyr ut i andra hand till aktörer.
 • Medlemmar som satsar kapital

Singö Skola drivs av ideella krafter genom de bägge föreningarna.

Medlemmar bidrar med kapital- och arbetsinsatser för att tillsammans utveckla fastigheten och de olika verksamheterna i skolan.

Singö Utveckling ekonomisk förening:

Singö Utveckling bildades i avsikt att köpa fastigheten för bokfört värde (381 000 kr), vilket var kommunens förslag sensommaren 2018. Föreningen har 170 direktanslutna medlemmar samt ett antal föreningar (Singö bygdegård, Singö hembygdsgård, Singö Skärgårdsslöjd) som medlemmar vilket tillsammans genererar långt över 500 personer med intresse i föreningen.


Singö Utveckling tar in medlemsinsatser, bidrag mm vilket tillsammans med den operativa verksamheten kan ge de ekonomiska förutsättningar som krävs för att utveckla platsen.Vill du bli medlem och stötta projektet?

 • När den ideella föreningen väl har övertagit fastigheten under våren -20 ökar behovet av stöd i form av kapital och många medlemmar som kan driva utvecklingen framåt.


 • Via medlemsansökan kan du bli en stödjande medlem via en medlemsinsats om minst 3000 kr.

Styrelse, valda vid årsstämman i maj 2021: 

Sarah Thorsaeus                 sarah.thorsaeus@gmail.com

Ann-Kristine Willix               info@singochoklad.se

Jan Åberg                                 jangunnar.aberg@gmail.com

Daniel Olsson                        daniel@ekorad.se


Suppleant:

Mats Lind                             matsericlind@gmail.com


Revisor:

Heléne Örtqvist                  helene.ortqvist@0176.se


Valberedning:

Catharina Sidenvall            catharina.sidenvall@gmail.com

Irene Eriksson Levenmark irene.eriksson.levenmark@gmail.com


Stadgar och stämmoprotokoll laddas ner här:

Föreningens stadgar >> 

Årsmötesprotokoll 2022 sid 1. 2022 sid 2.


Singö Skolas Vänner ideell förening:

Singö Skolas Vänner bildades i maj 2019 när kommunen vägrade genomföra sitt eget förslag, att sälja fastigheten till den ekonomiska föreningen under marknadsvärde. Den ideella föreningen speglar i allt väsentligt Singö Utvecklings intentioner och deltog i budgivningen om skolan med identisk verksamhetsplan.Singö Skolas Vänner tar ett djupare ansvar för att främja Singös utveckling genom nätverkande, landsbygdsfrågor och ideella sammankomster.Vill du bli medlem för 100 kr per person och år?

 • Swisha din mailadress (i meddelandefältet) till 123 00 822 63.


 • Ingen mail?    Swisha ditt mobilnummer.


 • Ingen Swish?  Betala in till BG 5451-0524, med mail eller tele som meddelande.


(ditt namn får vi automatiskt och administrationen vill bara ha mailadress el tele för att snabbt och enkelt kunna maila eller skicka sms till alla medlemmar)


Styrelse, valda vid årsstämman i maj 2021: 

Björn Lindén            bjorn@lindenekonomi.se

Peter Wahlfort        peter@wahlfort.se

Desirée Mozart      desiree.mozart@gmail.com


Suppleant:

Viktor ÅkerstedtRevisor:

Heléne Örtqvist           helene.ortqvist@0176.se


Valberedning:

Britta Lundqvist            brittalun@gmail.com

Sarah Thorsaeus          sarah.thorsaeus@gmail.com


Stadgar och stämmoprotokoll laddas ner här:

Föreningens stadgar >>


Org.nr: 769636-6348

Bankgiro5253-1308

Org.nr: 802524-3125

Bankgiro5451-0524

Swish:123 442 03 45 (endast för medlemskap:123 008 22 63)

Kontaktuppgifter till bägge föreningarna

Besöksadress:  Singö Skolväg, 764 57 Grisslehamn

Postadress:       Singö Skola, Stäpeludden 32, 764 57 Grisslehamn

e-post:                singo@singoutveckling.se