Ta hand om varandra!

Vi från Singö Utveckling vill påminna om de enkla och begripliga sätten som vi kan skydda oss själva – och folk i vår omgivning på. Det gäller framför allt i affären som, förutom kyrkan, just nu är vår enda samlingspunkt. Allt det där om att hålla armlängds lucka gäller lika mycket här som i storstan.


Och när vi besöker affären kanske inte hela familjen behöver följa med in. Det handlar om hälsa, men det handlar också om relationen till varandra. Här och var har ”vi och dom”-perspektivet mellan fast- och fritidsboende dykt upp. Och det bästa sättet att dämpa det resonemanget är naturligtvis med ömsesidig respekt och gott omdöme.


Sköt om er!